Yếm xỏ dán chống thấm vàng

19,000 ₫ 19,000 ₫

Dành cho bé đang tuổi ăn dặm

Hứng đồ ăn, tránh vấy bẩn vào quần áo bé

Chất liệu mềm mại, dễ dàng vệ sinh


Sản phẩm đã hết