Yếm bo lớn chống thấm viền vàng

17,000 ₫ 17,000 ₫

Dành cho bé đang tuổi ăn dặm

Hứng đồ ăn, tránh vấy bẩn vào quần áo bé

Chất liệu mềm mại, dễ dàng vệ sinh


Sản phẩm đã hết