Ty ngậm cao su đơn số 2 Nuk 6-18 tháng tuổi

68,000 ₫ 68,000 ₫

Ty ngâm cao su số 2 Nuk dành cho trẻ từ 6-18 tháng tuổi

Được làm bằng chất liệu cao su không độc hại

Không ảnh hưởng tới sự phát triển của răng và lợi


Sản phẩm đã hết